บริษัท ทิพย์สิงห์ ซัพพลายไมนิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่ 184/16 หมู่ 4 ตำบลแกลง อำเภอเมือง จั งหวัดระยอง บริหารงานโดยคุณผล ทิพย์สิงห์
เป้าหมายบริษัท
                              : เพื่อล้างทรายและนำเข้าทรายแก้วจากประเทศกัมพูชาคุณภาพดีจำหน่ายให้กับลูกค้า
กลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก อุตสาหกรรมเซรามิค และอุตสาหกรรมโรงหล่อ
: อบทรายแห้งเพื่ออุตสาหกรรมเซรามิคและอุตสาหกรรมโรงหล่อ

โรงล้าง

โรงอบ

ทรายอบแห้ง

ยานพาหนะ


กลับหน้าหลัก